loading

Show info

Ďakujem, dobre

Jedna rozprávka, jeden smutný pohreb, jedny pokazené Vianoce a jedna divoká svadba. Príbehy troch mužov a ich rodín na pozadí súčasnej hospodárskej krízy.

réžia   Mátyás Prikler
námet a scenár Marek Leščák a Mátyás Prikler
kamera Peter Balcar, Milan Balog
strih Maroš Šlapeta, Zuzana Cséplő
zvuk Dušan Kozák
scéna a kostýmy Erika Gadus
produkcia Katarína Krnáčová
producent Mátyás Prikler
účinkujúci  Attila Mokos, Miroslav Krobot, Béla Várady, Vladimír Obšil, Zuzana Mauréry, Jana Oľhová, István Olasz, Daniela Pribullová, Ábel Csekes, Barbora Illithová, Xénia Molnár, Milan Vojtela, Bety K. Majerníková, Anna Ferenczy, Ján Fajnor, Tibor Fabó, Éva Bandor, Lajos Vörös, Mária Kácserová, Sándor Terhes, Ján Greššo, Blaho Uhlár, Tibor Tóth, Vít Bednárik, Marek Šulík, Deniz Özcelebi a ďalší

IFF Rotterdam 2013 (svetová premiéra, v súťaži Bright Future)
Festival Premiers Plans D ´Angers 2013 (v súťaži)
Titanic International Film Fest  Budapest 2013 (v súťaži)
Transilvania International Film Festival 2013
Art Film Fest Trenčianske Teplice 2013
European Film Festival Palić 2013 (v súťaži)
Kyiv International Film Festival „Molodist“ 2013 (v súťaži)
Trieste Film Festival 2014 (v súťaži)

 

© MPhilms    2013

S finančnou podporou: