loading

Show info

Producer Workshop ACE 25

Téma: 
Európsky producentský workshop
Miesto: 
Paríž, Kolín, Bergen
Typ workshopu: 
Letné workshopy
Dátum od: 
pondelok, október 12, 2015
Dátum do: 
nedeľa, apríl 10, 2016

Producentský program ACE 25 pozostával z troch workshopov, ktorým predchádzal výberový pohovor v Paríži. V období medzi workshopmi konzultovali účastníci projekty so svojim individuálnymi konzultantami. 

Na úvodný výberový pohovor so širším výborom ACE boli pozvaní vybraní uchádzači s cieľom finálneho výberu účastníkov. Celkovo boli do ACE 25 vybraní 16 skúsení producenti z 15 európskych krajín, každý s filmovým projektom v ranom štádiu vývoja. Slovenská účastníčka Zora Jaurová sa programu zúčastnila s filmovým projektom MOC (réžia: Mátyás Prikler).

Prvé stretnutie - development workshop - bolo zamerané na vývoj scenárov jednotlivých filmov. Účastníci abslovovali niekoľkodňový prestížny scenáristický kurz so známym scenáristom Emanuellom Obergom. Zároveň prezentovali svoje projekty konzultantom a producentom zo siet ACE a ostatným participantom. Každý z účastníkov dostal dvoch individuálnych konzultantov, ktorí mu počas celého programu pomáhali s vývojom predloženého filmového projektu. Slovenská účastníčka Zora Jaurová sa programu zúčastnila s filmovým projektom MOC (réžia: Mátyás Prikler), jej konzultantami boli Isabelle Fauvel - FR (script development) a Raymond Weber - DE (financing strategy).

Druhé stretnutie v Kolíne bolo zamerané na stratégiu financovanie predloženého projektu. Okrem teoretických kurzov, spojených s financovaním medzinárodných koprodukcií, spôsobom uzatvárania koprodukčných zmlúv, harmonogramov a business plánov, ktoré viedol francúzsky producent Jean-Luc Ormiére sa mali možnosť účastníci stretnúť so zástupcami rôznych inštitúcií, ktoré by mohli potenciálne vstupovať do financovania projektov (fondy, televízie, ARTE, Eurimages, sales agenti). Jadrom finančného workshopu boli podrobné prezentácie plánovaného financovania jednotlivých projektov, ktoré následne komentovali zúčastnení odborníci.

Posledný workshop bol zameraný na celkovú stratégiu a d’alšie pokračovanie projektov, formou individuálnych konzultácií a workshopov. Stretnutie sa zúčastnili aj absolventi programu ACE z predošlých ročníkov. Keďže sa stretnutie odohrávalo v Nórksu, jeho podstnou časťou boli aj prezentácie a one-to-one mitingy so zástupcami nórskeho audiovizuálneho priemyslu.

Účasť Zory Jaurovej naplnila všetky ciele a predpoklady, stanovené v žiadosti. Aktívne sa zúčastnila celého programu a následne sa stala členkou prestížneho ACE networku.

Program ACE je považovaný za najprestížnejši producentský program v Európe, zameriava sa najmä na skúsených producentov. Účasť Zory Jaurovej s filmom Moc zásadne pomohla jeho vývoju, či už v oblasti vývoja scenára, alebo koncepcie financovania. V neposlednom rade dostala tento film do povedomia v rámci Európy už vo fáze vývoja, čo môže mať pozitívny vplyv na jeho ďalší vývoj, produkciu a predaj. Vďaka programu sme dostali niekoľko predbežných ponúk od prestížnych sales agentov a projekt si vybral aj Jerusalem Film Lab do Pre-selection pre najbližší ročník (na výsledky čakáme). Členstvo v prestížnom networku ACE umožní aj do budúcnosti tesnejšie kontakty s producentami v Európe a napomôže šíreniu povedomia o slovenskom audiovizuálnom priemysle.

ÚČASŤ NA WORKSHOPE FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND

S finančnou podporou: