loading

Show info

EAVE European Producer Workshop

Téma: 
Európsky producentský workshop
Miesto: 
Luxemburg, Skopje, Štrasburg
Typ workshopu: 
Letné workshopy
Dátum od: 
pondelok, marec 9, 2015
Dátum do: 
pondelok, október 26, 2015

EAVE European Producer Workshop je prestížny európsky celoročný program, ktorý sa zameriava na tri týždne intenzívneho profesijného rozvoja mladých producentov.

Producentka MPhilms Katarína Krnáčová sa ako jediná zástupkyňa slovenskej kinematografie zúčastnila tohto workshopu v roku 2015 ako jedna z 52 vybraných účastníkov. 

Väčšina účastníkov prišla z európskych krajín, ale na workshope participovali aj producenti z Kolumbie, Argentíny, Brazílie, Palestíny a Singapuru.

EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) je medzinárodne pevne etablovaný workshop. Cieľom účasti Kataríny Krnáčovej na tomto workshope bolo okrem získania ďalších profesionálnych zručností a nadobudnutia vzácnych kontaktov pre možnú spoluprácu aj získanie výhod do budúceho fungovania na európskom filmovom trhu. Tieto ciele boli naplnené podľa očakávaní. Počas workshopov absolvovala mnohé prednášky a diskusie týkajúce sa vývoja scenára a filmov, legislatívnych a finančných aspektov financovania projektov, marketingu a distribúcie filmov a mnohé ďalšie. Na formálnej i neformálnej úrovni sa stretla s mnohými predstaviteľmi európskych filmových finančých inštitúcií, filmových trhov, festivalov a organizátorov rôznych fimových pdujatí. A v neposlednom rade sa zaradila do skupiny absolventov EAVE, ktorí majú možnosť profitovať z bohatých partnerstiev tohto workshopu s mnohými fimovými podujatiami.

Vďaka intenzívnym trom týždňom práce počas workshopu nadviazala Katarína Krnáčová blízke kontakty a vzťahy s ďalšími účastníkmi workshopu - mladými producentami z Európy, ale aj mimo európskych krajín - a taktiež so spolupracovníkmi workshopu - organizátormi, prednášajúcimi, expertami, vedúcimi jednotlivých skupín. Tieto nadobudnuté väzby využije pri práci na jej súčasných aj budúcich projektoch, či už pri vytváraní koprodukcií alebo poradenstva, získavaní sales agentov či distribútorov. Stretla sa s predstaviteľmi filmových trhov a festivalov, s ktorými už teraz intenzívne komunikuje ohľadom svojich momentálnych projektov. Taktiež má Katarína Krnáčová možnosť benefitovať z účasti na EAVE workshope aj v ďalších rokoch vďaka mnohým aktivitám a partnerstvám organizátorov EAVE workshopu s filmovými festivalmi a trhmi v Európe.

KATARÍNA KRNÁČOVÁ NA EAVE

Medzi projektami účastníkov boli hrané i dokumentárne filmy. Všetci účastníci boli rozdelení do 4 skupín, v ktorých pracovali počas všetkých 3 týždňov. Každá skupina mala svojho skupinového lídra, a taktiež každý projekt mal svojho scenáristického konzultanta.

Prvý týždeň workshopu sa konal v Luxemburgu od 9. marca do 16. marca 2015. Účastníci absolvovali úvodnú prezentáciu svojich projektov, skupinových lídrov a scenáristických konzultantov. Nasledovala práca v skupinách a konzultácie projektov v rámci skupiny, ako aj s profesionálnymi konzultantmi. Každý deň bola zaradená aj spoločná prednáška s expertami na témy: analýza scenárov, zručnosti pitching-u, vývoj dokumentárnych filmov, finančné a právne aspekty vývoja filmov a možnosti koprodukcie s Luxemburskom.

VIAC INFO O EAVE

Druhý týždeň workshopu bol zorganizovaný v Skopje v Macedónsku v dňoch 24. júna až 1. júla 2015. Opäť sa prezentovali projekty a progress svojej profesionálnej práce a v skupinách analyzovali zmeny, ktoré sa udiali v projektoch. Účastníci absolvovali zaujímavé prednášky odborníkov zameraných na marketing filmov, alternatívne spôsoby distribúcie, právne aspekty koprodukcie, hudobné práva vo filmoch, možnosti výnosov z predaja filmov a monosti koprodukovania s Macedónskom.

Tretí, posledný, workshop bol v Strašburgu vo Francúzsku, 19. až 26. októbra 2015. Tento týždeň bol vyvrcholením celoročnej prípravy a okrem opätovnej práce v skupinách a plenárnych prednášok expertov boli 4 dni určené iba na one-to-one stretnutia s vyše 60timi “decision-makers”, čiže s profesionálmi z filmovej oblasti: skúsenými producentami, sales agentami, distribútormi, zástupcami festivalov, filmových trhov a filmových finančných inštitúcií. Predstavovali a diskutovali sme s nimi o našich pripravovaných projektoch, víziách, stratégiách a možných spôsoboch spolupráce.  

ÚČASŤ NA WORKSHOPE FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND

S finančnou podporou: