Miesto:
Reedukačné centrum Čerenčany
Dátum:
8. 8. 2011 - 24. 8. 2011
Miesto:
Banská Štiavnica
Téma:
Pamäť
Dátum:
4. 8. 2011 - 14. 8. 2011
Miesto:
Reedukačný domov pre mládež a zariadenie pre matky s deťmi Zlaté Moravce
Dátum:
20. 7. 2011 - 26. 7. 2011