Letný workshop MPhilms 2012

Téma: 
Hranice
Termín: 
30. 7. 2012 - 12. 8. 2012
Miesto: 
Banská Štiavnica
Filmový workshop

Účastníci: Canţer Liliana Alice, Katarína Gažíková, Terézia Klasová, Ivana Sujová, Tomasz Wierzbicki
Lektori: Peter Kerekes, Marek Šulík

Fotografický workshop

Účastníci: Ordean Iris Carmina, Johanka Belišová, Tomáš Chlapečka, Veronika Mitzová, Mária Nikelová, Lucia Suchá
Lektori: Juraj Fifik, Tomáš Manina

Performance workshop

Účastníci: Csilla Koreňová, Matej Malenka, Ivana Strákošová
Lektor: József Juhász R.

Výtvarný workshop

Účastník: Krištof Tobiáš Zachar
Lektorka: Mirka Podmanická

Fotodokumentácia

Koordinátorka: Katarína Krnáčová
Producenti: Marek Leščák a Mátyás Prikler

Partneri