Letný workshop MPhilms 2008

Termín: 
27. 7. 2008 - 8. 8. 2008
Miesto: 
Banská Štiavnica
Filmový workshop

Účastníci: Veronika Čechová, Lucia Korbélyiová, Veronika Poláčiková, Oto Skalický, Ivana Strákošová, Lenka Šturmankinová
Lektor: Braňo Špaček

Fotografický workshop

Účastníci: Michala Burčáková, Michaela Martinovičová
Lektor: Pavol Pekarčík

Výtvarný workshop

Účastníci: Andrea Lénartová, Ján Batorek, Pavol Zauška
Lektor: Anton Čierny

 

Koordinátorka: Anna Fifiková
Producenti: Marek Leščák a Mátyás Prikler

Partneri