Letný workshop Čerenčany 2010

Termín: 
1. 7. 2010 - 7. 7. 2010
Miesto: 
Reedukačné centrum Čerenčany
Filmový workshop

Účastníci: Arnold Berky, Alena Karbánková, Patrik Kratochvíl, Miroslav Lisý, Vanesa Pihýková, Ján Šajmer
Lektori: Marek Leščák, Mátyás Prikler

Fotografický workshop

Účastníci: Antónia Balážová, Táňa Čipková, Monika Smažáková, Ivan Suchý, Júlia Tran Vanová
Lektor: Peter Balcar

Tanečný workshop

Účastníci: Eugen Baláž, Peter Deleman, Annamária Dodková, Miroslav Ferenčík, Katarína Kováčová, Katarína Krepsová
Lektor: Ján Hromada

Výtvarný workshop

Účastníci: Denis Balažovič, Roman Kováč, Jozef Kreps, Daniel Oláh, Robert Rehula
Lektor: Šimon Matrka

 

Koordinátorka: Katarína Krnáčová
Strih: Jakub Fišer
Producenti: Marek Leščák a Mátyás Prikler

Realizované v spolupráci s Reedukačným centrom Čerenčany.

Partneri