loading

Show info

Letný workshop MPhilms 2008

Miesto: 
Banská Štiavnica
Typ workshopu: 
Letné workshopy
Dátum od: 
nedeľa, júl 27, 2008
Dátum do: 
piatok, august 8, 2008
Filmový workshop

Účastníci: Veronika Čechová, Lucia Korbélyiová, Veronika Poláčiková, Oto Skalický, Ivana Strákošová, Lenka Šturmankinová
Lektor: Braňo Špaček

Fotografický workshop

Účastníci: Michala Burčáková, Michaela Martinovičová
Lektor: Pavol Pekarčík

Výtvarný workshop

Účastníci: Andrea Lénartová, Ján Batorek, Pavol Zauška
Lektor: Anton Čierny

 

Koordinátorka: Anna Fifiková
Producenti: Marek Leščák a Mátyás Prikler

S finančnou podporou: