Place:
Banská Štiavnica
Topic:
Love
Date:
31. 7. 2013 to 11. 8. 2013
Place:
Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Date:
24. 7. 2013 to 30. 7. 2013