Place:
Banská Štiavnica
Topic:
Borders
Date:
30. 7. 2012 to 12. 8. 2012
Place:
Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Date:
17. 7. 2012 to 23. 7. 2012
Place:
Re-education Centre Čerenčany
Date:
3. 7. 2012 to 9. 7. 2012